Holm & Halby var så glade for de skilte vi har leveret, at de har fundet plads til endnu et skilt. Vi har nu ialt sat 3 store skilte op rundt på deres facade.