Fra idé til færdig messestand

– step by step

Messestande ikoner

1. Kundemøde – design, behov og budget fastlægges.
Hos Dansk Udstillingsdesign sikre vi os altid at vi laver vores ideoplæg udfra kundens ønsker kombineret med vores knowhow omkring opbygning i forskellige materialer og muligheder på messerne. Derfor er det meget vigtigt for os vi fra starten holder et møde som afdækker kundens ønsker og behov til messestanden, herunder design og materiale valg. Ved første møde er det også vigtigt at vi kender til et budget så vi kan ramme pris og ide til udstillingen så godt som muligt.

2. Ideoplæg- vi udformer grundigt et oplæg til kunden med udgangspunkt i det aftalte på kundemødet.
Efter første møde har vi altid en god ide om hvilke behov kunden har. Ud fra det kommer vi med ideoplæg til design af standen. Her vil vi også udvælge de materialer der evt. kan bruges til de valgte løsninger.

3. 3D tegning / Skitse til stand
For at kunden visuellt kan forestille sig hvordan messestanden kommer til at se ud, laver vores produktions ansvarlig en 3D tegning af standen. Vi laver både tegninger i hånden og på computer for at sikre os det bedste udgangspunkt til vi skal sætte messestanden op på udstillingen.

4. Kundemøde – tilretning
Når vi har vores ideoplæg og tegninger klar holder vi et møde med kunden så vi kan få tilrettet og tilpasset de justeringer der måtte være. Det er vigtigt for os at leverer en messestand præcis som ønsket. Efter dette møde vil vi oftest have alt på plads og vi kan påbegynde produktionen, alt efter hvornår standen skal stå klar.

5. Produktion
Vi producere stort set alt arbejde på eget snedker/maskine værksted, hvor vores medarbejdere færdigører vores totalløsninger til kunderne.

6. Færdig messestand
Vi aftaler et overdragelses tidspunkt så kunden altid kan planlægge hvornår de kan komme og sætte deres produkter op og gøre standen klar til de besøgende kunder. Vi har altid en mand på standen til hjælp med tilretninger f.eks hvis spot skal tilrettes til firmaets produkter osv. Vi gør meget ud af at der en rød tråd gennem hele processen og ofte ender det ud i at kunderne siger “Det ligner jo fuldstændig det vi har aftalt på tegningerne”.